! يه لبخند مهمونم باش !

داستان و عکس

داستان بوس به جای پول (طنز)
 

مردی به همسرش این گونه نوشت:

 

عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفرستم به

 

جایش 100 بوسه برایت فرستادم (عشق تو)


همسرش بعد از چند روز اینجوری جواب داد:

 

عزیزم از اینکه 100 بوس برام فرستادی نهایت تشکر را می کنم،

 

 ریز هزینه ها:


1- با شیر فروش به 2 بوس به توافق رسیدیم


2- معلم مدرسه بچه ها با 7 بوس به توافق رسیدیم


3- صاحب خانه هر روز می آید و 2-3 بوس از من می گیرد


4- با سوپر مارکتی فقط با بوس به توافق نرسیدیم بنابرین من

 

آیتم های دیگری به او دادم


5- سایر موارد 40 بوس


نگران من نباش… هنوز 35 بوس دیگر برایم باقی مانده که

 

امیدوارم بتونم تا آخر این ماه با اون سر کنم

 + نوشته شده در  جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 21:29  توسط پارميدا  |